Sve kandidacijske liste za članove općinskog vijeća Općine Pićan možete pogledati  ovdje