Javna nabava

Arhiva objava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Pićan, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Pićan dana 21. srpnja 2021. godine objavljuje POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA PIĆAN, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI Ovom Odlukom se sprječava...

Plan nabave za 2021. godinu

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) javni naručitelj, Općina Pićan, donosi ovaj Plan nabave za proračunsku godinu 2021., koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, planiranom početku postupka i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma: [su_button...

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi: [su_button url="https://www.pican.hr/wp-content/uploads/2020/12/Registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-2019.pdf"...

Plan nabave za 2020. godinu

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) javni naručitelj, Općina Pićan, donosi ovaj Plan nabave za proračunsku godinu 2020., koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, planiranom početku postupka i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma: [su_button...

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi: [su_button url="https://www.pican.hr/wp-content/uploads/2020/01/Registar-ugovora-EOJN.pdf"...

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izgradnja vatrogasnog doma DVD Pićan

Temeljem članka 198. ZJN 2016 i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), objavljuje se Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nacrt Dokumentacije o nabavi radova za izgradnju vatrogasnog doma DVD Pićan, na području Općine Pićan, koje je trajalo 7 dana, tj. od 20. do 27....

Prethodno savjetovanje (analiza tržišta) u svrhu pripreme i informiranja gospodarskih subjekata – Izgradnja vatrogasnog doma DVD Pićan

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova male i velike...