Natječaji

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – natječaj za prijam namještenika/ce u JUO na radno mjesto domara

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 12. siječnja 2023.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 156/2022 od […]

Natječaj za prijam namještenika/ce u JUO Općine Pićan – domar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2022. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/22, 15/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan […]

Natječaj za prodaju nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan (suvlasnički dio 1/2)

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka […]

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22192/1 i k.č. 22192/3, […]

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine […]

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22), Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22739 i k.č. 25 k.o. […]

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/22), Komisija za kulturu, turizam i sport Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje javne površine Članak 1. Ovim javnim pozivom daje […]

Natječaj za prodaju nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan (ponovljeni, 3. put)

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. […]

Natječaj za prodaju nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta […]

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta […]

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) […]

Službene novine Općine Pićan

Službene novine Općine Pićan

Postavite pitanje

Postavite pitanje općini Pićan

Galerija slika

Galerija slika općine Pićan

Kalendar obavijesti

rujan 2023
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Arhiva objava