Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795, k.č. 12793/2, k.o. Pićan

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta […]

Natječaj za prodaju nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan (ponovljeni)

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. […]

Natječaj za prodaju nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan

KLASA: 944-01/21-01/9 URBROJ: 2144/05-01-01-21-1 Pićan, 24. rujna 2021. godine Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, […]

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pićan dana 16. srpnja 2021. godine raspisuje J A V N I    N A T J E Č A J za davanje u zakup javne površine 1. Predmet ponude: Zakup javne površine radi postavljanja pokretnih […]

Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan

Temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 04. lipnja 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan […]

Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan

Temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 30. ožujka 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan […]

Natječaj za prodaju nekretnine – k.č. 8802/2, k.o. Pićan

KLASA: 944-01-05/21-01/2 URBROJ: 2144/05-01-01-21-1 Pićan, 11. siječnja 2021. godine Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, […]

Natječaj za prodaju nekretnina

KLASA: 022-05/20-01/87 URBROJ: 2144/05-01-01-20-2 Pićan, 08. prosinca 2020. godine Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 17. travnja 2020.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 31/2020 od […]

Natječaj za prijam službenika/ce u JUO Općine Pićan – viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2020. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan raspisuje […]

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela od 1/12 nekretnine k.č. 18354

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 09. siječnja 2019.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 112/2018 od 14. […]

Službene novine Općine Pićan

Službene novine Općine Pićan

Postavite pitanje

Postavite pitanje općini Pićan

Galerija slika

Galerija slika općine Pićan

Kalendar obavijesti

rujan 2023
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Arhiva objava