Natječaji

Arhiva objava

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 22. srpnja 2015.g. objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U Narodnim novinama broj 75 od 08. srpnja 2015.godine, objavljen je...

Natječaj za prijam vježbenika/ce u JUO Općine Pićan

Na temelju članka 8., 17., 19., 85 i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podučnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) (dalje u tekstu: Zakon), i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2015. godinu (Klasa: 022-05/15-01/5, Urbroj: 2144/05-01-15-2, od 14. siječnja 2015.g.), načelnik Općine Pićan raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika/ce u...