Novosti

Arhiva objava

Informacija HZMO o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prenosi informaciju da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23).  U nastavku objavljujemo obavijest HZMO-a i tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.  [su_button...

Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županij

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je...

Provedena stožerna vježba “Pićanski lug 2023.”

Dana 17. listopada 2023. godine se u prostorijama Centra za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu održala Stožerno-zapovjedna vježba pod nazivom „Pićanski lug 2023.“ u vremenu od 09,00 do 14,00 sati. Vježbi su prisustvovali rukovoditelji i druge odgovorne osobe koje sudjeluju u upravljanju sustavom civilne zaštite Općine Pićan i osposobljeni su za djelovanje u slučaju velike nesreće izazvane poplavom, tečenjem,...

Održan susret mladeži DVD-a Pićan

Susret mladeži DVD-a Pićan održao se u subotu, 14.10.2023., na livadi u Sv. Katarini, pod nazivom 1.Turnir DVD-a Pićan. Podsjetimo, mladež DVD-a Pićan počela je s okupljanjem 14.travnja 2023. i do danas se skupilo 20 dječaka i djevojčica, koji uz vodstvo petorice voditelja uče o vatrogastvu, vježbaju poligon, druže se i zabavljaju. Prigoda je to bila da demonstriraju naučeno, a za svoj trud i angažman, nagrađeni su...

Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem pozivamo građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju. Za uspješan završetak izrade Studije potrebna je i Vaša aktivna uloga. Vaše sudjelovanje pomoći će...

JVP Labin raspisala natječaj za prijem u službu

Na temelju članka 51. zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Izmjena i dopuna Pravilnika, članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin, te Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Labin od 6. listopada 2023.godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin objavljuje Natječaj za prijam u radni...

Javno savjetovanje: Odluka o porezima Općine Pićan

Poštovani građani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Pićan. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) (dalje u tekstu: Zakon) izmijenjen je ove godine i stupio je na snagu 05.10.2023. godine. Između ostalog, izmjene se odnose na sljedeće: ukida se prirez porezu na dohodak, proširuje se obveza plaćanja poreza na kuće za...

Potpisan načelni sporazum između Općine Pićan i Hrvatskih cesta o rekonstrukciji raskrižja u mjestu Most Pićan

Sagledavajući stanje sigurnosti prometovanja državnom cestom D64, nakon što je Općina Pićan od Policijske uprave Istarske zatražila izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa duž državne ceste D64 kroz Općinu Pićan, te dodatno posebno u mjestu Most Pićan, kroz analizu zabilježenih prometnih nezgoda, kazni zbog nepropisne brzine, smanjene vidljivosti itd., kako bi se potvrdile stvarne potrebe za sanacijom...

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) objavljuje JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem...

Obavijest o nastavku radova na izgradnji vodovodnog ogranka Rimanići – Tominčići – Medigi – Ćopi – Maršani i Stanišići, 4. i 5. dionica

Obavještavamo građane da Istarski vodovod d.o.o. Buzet nastavlja sa radovima na izgradnji vodovodnog ogranka Rimanići – Tominčići – Medigi – Ćopi – Maršani i Stanišići, 4. i 5. dionica, za naselja Ćopi, Maršani i Stanišići. Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Buzet, a nadzor radova provodit će poduzeće Flum-Ing d.o.o. Rijeka. Predviđeno trajanje radova je 6 mjeseci. Uvođenje u posao izvođača radova održalo se...

Obavijest o posebnoj regulaciji prometa u subotu 7.10.2023.g. na dionici Marišće-Perinići-Benazići

U subotu, 07. 10. 2023. godine u periodu od 10:30 do 12:30 biti će na snazi posebna prometna regulacija prometa na dionici Marišće-Perinići-Benazići zbog održavanja biciklističke utrke Istria300. Regulaciju prometa će vršiti predstavnici MUP-a, a vozila će se toga dana, u dogovoru s organizatorom i predstavnicima policije, propuštati u smjeru utrke vodeći računa o sigurnosti svi sudionika u prometu, tako da će...

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Pićan

U periodu od 09.10. do 14.10. na području Općine Pićan u suradnji sa 1.Maj d.o.o. Labin biti će organizirano mobilno reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad - prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad. Raspored...