Novosti

Arhiva objava

Natječaj za studente “Mladi vizionar”

Dragi studenti, Želimo vam skrenuti pozornost na jedan vrlo zanimljiv i kreativan natječaj na koji se možete prijaviti i ostvariti vrijednu novčanu nagradu u iznosu od 3000 €! Radi se o projektu "Hrvatska pamet Hrvatskoj" i novoj kategoriji "Mladi vizionar" koju su pokrenuli Poslovni dnevnik i Večernji list u suradnji i na inicijativu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade s ciljem motiviranja studenata...

Glazbena radionica za djecu u CENKI-ju u Pićnu, 21.-25.8.2023.

Centar za nematerijalnu kulturu Istre - Centro per la cultura immateriale dell’Istria (CENKI) već tradicionalno organizira tijekom školskog raspusta edukativne programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Ljetna radionica u Pićnu održava se u partnerstvu s Općinom Pićan, u Centru za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre. Radinica će započeti u ponedjeljak, 21.8.2023. i trajati će do petka,...

Istarski župan Boris Miletić posjetio Općinu Pićan

Istarski župan Boris Miletić posjetio je ovog tjedna Općinu Pićan gdje je održao sastanak s načelnikom Općine Deanom Močinićem, predsjednikom Općinskog vijeća Danielom Stanićem i suradnicima, a na kojem je prisustvovao i pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac. Župan Miletić uvodno je pozdravio prisutne, istaknuvši kako su vidljivi napredak i dobri pomaci u razvoju Općine. „Posjećujući naše gradove i općine, osjećam...

Utvrđivanje nastalih šteta zbog tuče i olujnog vjetra

Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika, u slučaju ispunjenja uvjeta. Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih...

Festival “ŠĆORICE” 28./29.7.2023.

Festival "Šćorice" nova je manifestacija u organizaciji Općine Pićan, zamišljena kao festival pričanja priča, festival slobodne kreativnosti te sinergije sudionika i posjetitelja, koji čuva priče našega zavičaja. Priča se može ispričati kroz različite umjetnosti koje bi se na ovom festivalu objedinile u plesu, glumi, igrama, poeziji i slično, prožeto tradicijskim elementima. Festival daje široki spektar mogućnosti...

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu

Općinsko vijeće Općine Pićan je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja, jednoglasno usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu, kojom se dodjeljuju javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti,...

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2163-30-01-23-26 od 10. srpnja 2023. godine objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog...

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/23) i članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u...

Poklon bon za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola

Dragi školarci, Općina Pićan Vam je i ove godine osigurala poklon bon u vrijednosti od 35,00 EUR za nabavu školskog pribora, kako bi Vam početak nove školske godine bio što uspješniji i ugodniji! Pravo na poklon bon ostvaruju svi učenici od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište na području Općine Pićan. Ne trebate dolaziti u Općinu podizati bon, već ćemo mi u odabranu knjižaru poslati popis svih učenika...

Obavijest o novoj lokaciji spremnika za tekstil

Zbog učestalog oštećivanja spremnika koji je namijenjen za odlaganje tekstila, a u kojem se nažalost neodgovorno odlaže otpad koji nije namijenjen za taj spremnik, spremnik za odlaganje tekstila premješten je u naselje Pićan pored boćališta na ulazu u mjesto. Još jednom apeliramo na odgovorno odlaganje otpada za koji je namijenjen navedeni spremnik za tekstil te pažljivo i odgovorno rukovanje komunalnom opremom jer...

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), Načelnik Općine Pićan donosi 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu: [su_button url="https://www.pican.hr/wp-content/uploads/2023/06/Plan-nabave-za-2023.-–-II.-ID.pdf"...

Odluka o konačnoj rang listi o upisima djece u Dječji vrtić “Lišnjak” u pedagošku 2023./2024. godinu

Dječji vrtić “Lišnjak” objavio je na svojoj web stranici www.vrtic-lisnjak.hr Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2023./2024. godinu, koja se može pogledati klikom na link: Konačna rang lista 2023-2024 Objavu možete pogledati na sljedećem linku: https://vrtic-lisnjak.hr/odluka-o-konacnoj-rang-listi-o-upisima-u-ped-godinu-2023-2024/