Poljoprivreda i gospodarstvo

Arhiva objava

Privremena odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24) (dalje u tekstu: Program), Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) objavljuje PRIVREMENU ODLUKU o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu...

Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

Temeljem članka 5. i 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24) (u daljnjem tekstu: Program), Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 15. ožujka 2024. godine raspisuje i objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za dodjelu...

Održano predavanje u organizaciji udruge “Agropićan” na temu zaštite i prihrane vinove loze, masline i povrća

Jučer je u Sv. Katarini održano predavanje na temu zaštite i prihrane vinove loze, masline i povrća. Organizator ovog događaja bio je udruga "Agropićan", koja neprestano teži unapređenju poljoprivrednih praksi i znanja svojih članova. Predavanje je bilo informativno i edukativno, a posebnu vrijednost donijelo je stručno izlaganje gospodina Nikice Grganovića iz tvrtke Syngenta, koji je svojim dubinskim poznavanjem...

Udruga “Agropićan” vrši popis nabave višegodišnjeg sadnog materijala

Temeljem članka 6., Statuta Udruge Agropićan, Upravni odbor Udruge Agropićan donosi: ODLUKU o pozivu članovima da se upišu na popis nabave višegodišnjeg sadnog materijala za 2024. godinu Odluka o pozivu članovima Udruge da se vrši popis nabave višegodišnjeg sadnog materijala za 2024. godinu. Popis će se vršiti od 05. do 25. veljače 2024.g. kod tajnika udruge na broj telefona 099 497 2516 (Igor Lukež), kod...

Obavijest Ministarstva poljoprivrede o besplatnim tečajevima o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede započinje s provedbom izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Navedena izobrazba za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja provodi se putem Mjere1 Ruralnog razvoja te je za polaznike besplatna. Više informacija...

Konačna Odluka o odobravanju isplate sredstava za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.g.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-04-22-5) i temeljem prijedloga za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi i...

Obavijest o nabavi sadnog materijala

Udruga "Agropićan" vrši popis sadnog materijala za godinu 2022./2023. za članove udruge. Popis će se vršiti od 15. do 30. rujna 2022.g. na broj mobitela tajnika udruge 098/391-806 (Silvano Smoković). Molimo sve zainteresirane za suradnju da se jave do krajnjeg roka jer s obzirom na ograničenje financijskih sredstava ne bismo bili u mogućnosti ostvariti vašu željenu narudžbu. Predsjednik udruge Feručo Baćac,...

Utvrđivanje nastalih šteta zbog suše u poljoprivredi

Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije diljem Europe, pa tako i Hrvatske, te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području Istre, Istarski župan Boris Miletić pokrenuo je proceduru utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon),...

Privremena Odluka o odobravanju isplate sredstava za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022.g.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu (Klasa: 320-01/22-01/3, Urbroj: 2163-30-04-22-5) i temeljem prijedloga za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi i...

Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu

Temeljem članka 5. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu (KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2163-30-01-22-3) od 02. lipnja 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 02. lipnja 2022. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za...

Tehnički pregled poljoprivredne mehanizacije 11.6.2022.

Udruga poljoprivrednika "AGROPIĆAN" O B A V I J E S T Obavještavaju se članovi udruge, kao i svi ostali zainteresirani, da će se u suradnji sa MUP-om i Stanicom za tehnički pregled Labin dana 11.6.2022.g. (subota) na trgu u Pićnu od 8 do 12 sati vršiti tehnički pregled poljoprivredne mehanizacije. Predsjednik udruge Feručo Baćac, v.r.

Konačna Odluka o odobravanju isplate sredstava za poljoprivrednike

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-3), a temeljem podnesenog prijedloga za donošenje odluke od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)...