Sjednice

Arhiva objava

Najava 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan. Dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan 3. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č....

Izvještaj sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Dana 14. rujna 2021. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 9 od 9 vijećnika. Vijećnik Antun Selar sjednici se priključio u 19,40 sati. Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 2. Polugodišnji...

Najava 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 14. rujna 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan. Dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu 4. Polugodišnji izvještaj...

Izvještaj sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Dana 30. srpnja 2021. godine održana je 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Odsutan je bio vijećnik Silvan Juran. Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna...

Najava 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 30. srpnja 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan. Dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 2. Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 3. Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 4....

Izvještaj sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Dana 25. lipnja 2021. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Odsutan je bio vijećnik Branko Ružić. Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ...

Najava 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 25. lipnja 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan. Dnevni red:  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu 2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 3. Odluka o...

Konstituirano Općinsko vijeće Općine Pićan

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u petak, 11. lipnja 2021.g. u Centru za nematerijalnu kulturu Istre s početkom u 18,30 sati. Sjednici je prisustvovalo svih devet članova. Općinsko vijeće Općine Pićan u mandatu 2021. do 2025. godine čine predstavnici IDS-a Silvan Juran, Ivan Franković, Daniel Stanić i Valter Fonović, predstavnici s kandidacijske liste grupe birača Mateo Slivar i...

Najava 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), saziva se prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan koja će se održati u petak, 11. lipnja 2021. godine s početkom u 18,30 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu, sa sljedećim dnevnim redom:  Utvrđivanje kvoruma Izbor Mandatne komisije Izvješće...

Najava 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

29. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine s početkom u 19,00 sati u putem telekonferencije. Dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 2. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 3. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. 4. Odluka o...