Arhiva objava

Konačna rang lista – studentske stipendije

02. prosinca 2019. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2019./2020. (KLASA: 022-05/19-01/66, URBROJ: 2144/05-01-01-19-2), Načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
JANJA ŠVIĆ 135
ROBERTA SMILOVIĆ 120
DANIELA VRETENAR 120
RINAT PAMIĆ 80
NOEMI SLIVAR 80
PATRICIJA RUNKO 70
ALVARO SMOKOVIĆ 60
LANA TONČETIĆ

50

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora. 

Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju načelnik i zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan ili ne može prisustvovati potpisivanju, tj. stipendist ukoliko jest punoljetan.

Sastavni dio Ugovora je očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.