Arhiva objava

Konačna rang lista – učeničke stipendije

18. prosinca 2018. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2018./2019. (KLASA: 022-05/18-01/84, URBROJ: 2144/05-01-01-18-2), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA

IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Rea Turčinović 2 185
Ivan Švić 175
Dora Močinić 160
Ana Švić 150
Rea Turčinović 1 125
Gabriel Franković 110
Edi Jeromela 110
Lana Brenko 100
Lana Tončetić 100
Karla Maglica 80
Kristina Brenko 70
Nikol Smilović 70
Samanta Floričić 60
Aurora Smilović 60
Manuel Smilović 60
Loren Benazić 50

 

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković

Konačna rang lista