Arhiva objava

Konačna rang lista – učeničke stipendije

22. listopada 2019. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2019/2020. (KLASA: 022-05/19-01/63, URBROJ: 2144/05-01-01-19-2), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Erin Pamić 140
Keti Smoković 120
Jan Čule 120
Luka Baćac 110
Filip Težak 100
Andro Lukšić 100
David Stojšić 100
Hana Depikolozvane 100
Antonio Tončić 90
Luka Brenko 90
Simon Baćac 80
Andi Jeromela 80
Mihael Piglić 70
Viktor Belušić 60
Leon Lukež 60
Mateja Jakačić 60
Luka Aničić 60
Elena Lukšić 50
Marko Jakačić 50

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju načelnik i zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan ili ne može prisustvovati potpisivanju, tj. stipendist ukoliko jest punoljetan.

Sastavni dio Ugovora je očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Konačna rang lista – PDF