Arhiva objava

Konačna rang lista – učeničke stipendije

14. siječnja 2021. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2020./2021. (KLASA: 022-05/20-01/76, URBROJ: 2144/05-01-01-20-2), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MIHAEL SLIVAR 120
MATEJA JAKAČIĆ 110
MARKO KRIŠTOFIĆ 110
IVANA SMOKOVIĆ 110
IVAN JAKAČIĆ 100
MARKO JAKAČIĆ 90
ANGELIKA BAĆAC 90
TANJA ČEH 90
KATARINA FORNAŽAR 80
NIKOLINA BENKOVIĆ 60
LEONA KOREN 60
KLARA JEROMELA 50
KATARINA ŠIROL 50

 

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan ili ne može prisustvovati potpisivanju, tj. stipendist ukoliko jest punoljetan.
Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan.
Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Konačna rang lista – učenici – PDF