Arhiva objava

Konačna rang lista – učeničke stipendije

06. prosinca 2021. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18, 9/21), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2021./2022. (KLASA:604-01/21-01/5, URBROJ: 2144/05-01-01-21-1), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MATHIAS MILAŠIĆ 185
CORINA GLAVIČIĆ 80
MARIN SMOKOVIĆ 50
NOA TONČETIĆ 40
DANIEL BRENKO 40

 

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora. 

Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan ili ne može prisustvovati potpisivanju, tj. stipendist ukoliko jest punoljetan.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Konačna rang lista – učenici