Arhiva objava

Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

23. siječnja 2023. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. stavka 5. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) i Privremene rang liste za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023. Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/6, URBROJ: 2163-30-01-23-18), Općinski načelnik donosi

KONAČNU RANG LISTU
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Općinske stipendije u akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuju se sljedećim studentima prema redoslijedu zaprimanja prijava:  

1. Lana Brenko
2. Nikol Smilović
3. Reo Turčinović
4. Ana Švić
5. Zita Švić
6. Dora Močinić
7. Gabriel Franković
8. Ena Bulić
9. Hana Depikolozvane
10. Samanta Floričić
11. Melina Marija Kiković
12. Leon Lukšić

 

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Konačna rang lista – studenti