Arhiva objava

Konačna rang lista za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023.

23. siječnja 2023. | Novosti, Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. stavka 5. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) i Privremene rang liste za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023. Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/6, URBROJ: 2163-30-01-23-18), Općinski načelnik donosi

KONAČNU RANG LISTU
za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Općinske stipendije u školskoj godini 2022./2023. dodjeljuju se sljedećim učenicima prema redoslijedu zaprimanja prijava:  

1. Ivona Maglica
2. Luana Lukšić
3. Mateo Smoković
4. Leonard Brenko
5. Gabriel Hekić
6. Nika Zidarić
7. Damjan Ivančić
8. Toni Smilović
9. Vita Lukež
10. Sara Ilić
11. Karmela Švić
12. Ela Jeromela
13. Ivano Valković
14. Linda Hil

 

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist, te zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ukoliko je punoljetan, odnosno stipendist i njegov zakonski zastupnik ukoliko je maloljetan.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Konačna rang lista – učenici