Arhiva objava

Konačna rang lista za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2023./2024.

12. siječnja 2024. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. stavka 5. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22, 13/23) i Odluke o imenovanju Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/5, URBROJ: 2163-30-01-22-1), Općinski načelnik donosi

KONAČNU RANG LISTA
za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2023./2024.

Općinske stipendije u školskoj godini 2023./2024. dodjeljuju se sljedećim učenicima prema redoslijedu zaprimanja prijava:

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

 

Konačna rang lista – učenička