Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Pićan pogledajte ovdje

Konačne rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Pićan pogledajte ovdje.