Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan je održana dana 21. lipnja 2017. godine prema pozivu Predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji. Sjednicu Općinskog vijeća je otvorio i vodio do izbora predsjedatelja, gosp. Boris Šumberac.

Na sjednici je izabrano Mandatno povjerenstvo u sastavu:

 1. Jasmina Slivar, predsjednica
 2. Dean Močinić, član
 3. Valter Fonović, član

Mandatno povjerenstvo je utvrdio da su stečeni uvjeti da se verificira vijećnički mandat u Općinskom vijeću Općine Pićan kako slijedi:

 1. Silvan Juran
 2. Daniel Stanić
 3. Valter Fonović
 4. Anton Glavač
 5. Tanja Težak
 6. Antun Selar
 7. Dean Močinić
 8. Milenko Baćac
 9. Branko Ružić
 10. Fabricio Lukež
 11. Jasmina Slivar

te su svi članovi Općinskog vijeća položili svečanu prisegu.

Prema odredbi članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici je do izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedavao Silvan Juran.

Na sjednici je izabrana Komisija za izbor i imenovanje u sastavu kako slijedi:

 1. Tanja Težak, predsjednica
 2. Anton Glavač, član
 3. Milenko Baćac, član.

Na prijedlog ovlaštenih predlagatelja vijećnici Općinskog vijeća Općine Pićan izabrali su predsjednika Općinskog vijeća i dva potpredsjednika.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan izabran je Silvan Juran.

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Pićan izabrani su Dean Močinić i Daniel Stanić.

Izborom predsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan izvršeno je konstituiranje Općinskog vijeća Općine Pićan.