Kontakt

Adresa:  Pićan 40, 52 332 Pićan
OIB: 30638625602
MB: 2601362

TEL: 052/887-048
Fax:  052/887-058

e-mail: info@pican.hr

IBAN: HR07 2407000 1833000003 (OTP banka)

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 07,00 – 15,00
  • srijeda: 07,00 – 17,00
  • dnevni odmor: 10,30 – 11,00