Sport i rekreacija

Sport i rekreacija

BICIKLISTIČKE STAZE
    • Od Gračišća do Oriča
      Kružna ruta Gračišće – Lovrići – Škopljak – Floričići – Sopot – Pićan – Medigi – Montovani – Orič – Pažanci – Jakačići – Šimunčići – Brunići – Gračišće je 33 km duga s 50 % asfalt koja se prođe za 3 sata. Put kojim se vozi je zahtjevan zbog velike nizbrdice za Sopot i uzbrdice do Pićna.
    • Pazin 3 ili Pazin istok
      Pazin – Cerovlje – Paz – Šušnjevica – Vozilići – Kršan – Pićan – Gračišće – Lindar – Pazin je srednje teška, 100 % asfaltna 64 km duga kružna cestovna ruta koja se izvozi za 3 sata.
PJEŠAČKE STAZE

Pješačka staza Sv. Nicefora s dionicom Gavranovog krila

Riječ je o kružnoj pješačkoj stazi čiji je start u Pićnu, kod vidikovca Sv. Mihovila, a dužine je 11,1 km te visinska razlika iznosi 420 metara. Staza prolazi kroz mjesta Lukeži i Kostrčani prema Gračišću te se nastavlja kroz Furlane, Jelčiće, Rimaniće i preko Pedrovice stiže natrag u Pićan. Između Furlani i Jelčići nalazi se atraktivni slap Gavranovo krilo zbog čega je dio staze od Gračišća do Pićna nazvan dionicom Gavranovog krila. Zbog konfiguracije terena i tehničkih karakteristika svrstana je u srednje teške staze i cijelom je duljinom označena markacijama, kao i oznakom Istra trails s brojem 716. Za šetnju ovom stazom je potrebno izdvojiti otprilike tri sata.

Pješačka staza Sv. Roka

Staza Sv. Roka je pješačka staza duljine 7 km, označena brojem 702, a nazvana po svetome Roku zaštitniku Pićanske župe, koja od Pićna prolazeći pokraj crkvice svetoga Roka, prolaskom oko zidina starogradske jezgre, vodi dalje do slapa Sopot koji je jedan od najljepših slapova u Istri, visok 24,5 m, te koji oduševljava svojom tirkiznom bojom jezerca u podnožju. Staza Sv. Roka spaja se na stazu svetog Šimuna koja vodi prema Gračišću. Nekad je ova staza bila glavna poveznica Pićna sa selima u dolini slapa. Dio staze je 1979. godine proglašen zaštićenim krajolikom i pripada u područje Ekološke mreže Natura 2000, kao područje očuvanja važno za vrste i staništa. Kroz cijelu stazu postavljene su klupe sa informativnim pločama i putokazi. Informativne ploče sadrže QR kodove za pregled sadržaja koji je podijeljen u dvije kategorije. Na stazi se nalazi ukupno 12 točaka sa klupama i pripadajućim sadržajima. Radi poticanja aktivnosti promicanja kulture i turizma definirao se sadržaj koji se nalazi na elektroničkoj platformi, a posjetiteljima je dostupan preko ploča sa QR kodovima postavljenih na svih 12 točaka, kako bi pješačenje bilo obogaćeno sadržajem, zanimljivo i izazovno. Pločama označeni punktovi tematski su povezani sa tradicijom bajoslovlja Istre, poput stijene vile graditeljice i izvora svetog Nicefora, prvoga biskupa pićanske biskupije. Stijena je, prema predaji, ispala iz ruku vili na stazi svetoga Roka prigodom žurna nošenja kamenja prema Puli za gradnju pulske Arene. Nije ju uspjela podignuti i nastaviti svoj rad jer je upravo zakukurikao pijetao pri izlasku sunca. Prema jednoj legendi, sveti Nicefor bio je prvi pićanski biskup. On je na stazi svetoga Roka otvorio izvor vode žednoj nećakinji kada su pošli na daleki put da bi obranili biskupovu čast. Spuštajući se sve bliže prema slapu, dolazi se do vidikovca boga Peruna i boginje Mokoš. Vidikovac je postavljen kao spomen na to da je nekada na tom mjestu postojalo jedno od najstarijih kamenih svetišta posvećenih bogu Perunu, slavenskomu vrhovnom bogu, vladaru neba, oblaka i groma. Na području slapa Sopota obitavaju dvije zaštićene životinjske vrste: jelenak i veliki vodenjak.
Staza Sv. Roka ima dvije dionice. Prva dionica nalazi se oko starogradske jezgre Pićna. To je kružna staza koju su pićanci kroz prošlost izrazito koristili za obilazak svojih vrtova ili za ugodne ljetne šetnje sa predivnim pogledom na zeleni krajolik ispunjen pašnjacima, oranicama, vinogradima i maslinicima. Ujedno, ovaj dio staze oko starogradske jezgre dobar je uvod i za posjet samoj jezgri, njezinim ulicama i znamenitostima. Druga dionica je put od mjesta Pićan prema slapu Sopot te alternativna varijanta povratka od slapa Sopota do Pićna, a predstavlja reprezentativni prikaz brežuljkastog istarskog krajolika sa visokim stijenama, vapnencom, laporom i flišom. Informativne ploče postavljene duž cijele staze sadrže QR kodove za pregled sadržaja koji je podijeljen u dvije kategorije. Prva kategorija je edukativnog karaktera koja posjetitelje informira o kulturi i povijesti Pićna i okolice, a druga kategorija je rekreativnog karaktera kojom će se posjetitelji željni šetnje i opuštanja moći relaksirati i osvježiti um.
Pješačenje stazom Sv. Roka pruža jedinstveni doživljaj posjete Pićanštini koji kvalitetnim sadržajem osigurava nove spoznaje, usvajanje kulturnih i povijesnih zanimljivosti, čini zadovoljstvo boravka u prirodi i na koncu svime time obogaćuje svakoga posjetitelja Pićna.

STAZA SV. ROKA

 

SLAP SOPOT

Slap Sopot je dio vodotoka sa zanimljivom bio raznolikošću, te mnoštvu biljnih i životinjskih vrsta koja obitavaju na njegovom području kao što su jelenak i veliki vodenjak, a u njegovoj okolici mogu se pronaći veprovi, puhovi, lasice, lisice, jeleni i srne, ptice poput sove, ćuka, vrapca i slično. Slap Sopot je jedan od najljepših slapova u Istri, visok 24.5 m, koji oduševljava svojom tirkiznom bojom jezerca u podnožju. Uz slap postoje 2 vidikovca: staroslavenskog boga Peruna, koji je kao vladar neba, na poziciji odmah iznad slapa te vidikovac njegove žene, božice plodnosti i zaštitnice žena – Mokoš, koji se nalazi na polovici spusta sa zapadne strane prema jezercu. Njezina pozicija je uvijek bila na razmeđi zemlje, podzemlja (bog Veles) i neba (bog Perun). Zbog svoje neodlučnosti, zimi je živjela u podzemlju, a u proljeće na nebu.
Za spuštanje do dna slapa je potreban oprez, na stazi postoje 2 špage koje olakšavaju spuštanje strmim dijelom po stijeni, no svakako, trud se višestruko isplati.

Ono što područje oko slapa čini još posebnijim je Višestoljetni most – izgrađen u Napoleonovo vrijeme kao glavna poveznica okolnih sela sa Pićnom. Voda je više puta oštetila ovaj most, no mještani su ga uvijek iznova obnavljali. Posljednja obnova bila je 1953. godine. Nedaleko je i stol sa klupama za odmor ili piknik, a nakon ove točke možete izabrati hoćete li se vratiti u Pićan istim putem, ili alternativnim povratkom kroz šumski put koji sadrži dodatni informativni sadržaj i predivan pogled na vizure ruralnog krajolika.

Slap Sopot

Slap Sopot

BENKOVSKI SLAP

Na području Općine Pićan nalazi se i manje popularan, ali nikako manje atraktivan, Benkovski slap. Nalazi se na Most Pićnu, visine je oko 40 metara, i jedan je od najviših u Istri, a naziv je dobio po obližnjem selu Benkovići. Kao i većina slapova sive Istre, teče u razdobljima kada ima više oborina (jesen, zima, proljeće), ljeti presušuje. Krase ga impresivne visoke stijene, kojima protječe voda Grajanskog potoka, koji nastavlja svoj tok do Krbunskog potoka, a on se vijugajući spušta sve do ušća Raše.

Benkovski slap

Benkovski slap