• BICIKLISTIČKE STAZE
  • Od Gračišća do Oriča
   Kružna ruta Gračišće – Lovrići – Škopljak – Floričići – Sopot – Pićan – Medigi – Montovani – Orič – Pažanci – Jakačići – Šimunčići – Brunići – Gračišće je 33 km duga s 50 % asfalt koja se prođe za 3 sata. Put kojim se vozi je zahtjevan zbog velike nizbrdice za Sopot i uzbrdice do Pićna.
  • Pazin 3 ili Pazin istok
   Pazin – Cerovlje – Paz – Šušnjevica – Vozilići – Kršan – Pićan – Gračišće – Lindar – Pazin je srednje teška, 100 % asfaltna 64 km duga kružna cestovna ruta koja se izvozi za 3 sata.
 • PJEŠAČKE STAZE
  • Kružna staza Sv. Nicefora počinje i završava u Pićnu, duga je oko 8 km, i najvećim dijelom prolazi kroz šumu. Pješači se od Pićna do Pedrovice, Vrha Kružac, Jelčići, Baldeti, Sv. Krištofa, Lukeži te ponovno u Pićan.
  • Ostale zanimljive staze su :
   Staza Sv. Roka
   Benkovski slap
   Pićan – Gračišće
   Pićan – Gologorički dol
 • U blizini Pićna se nalaze dva slapa: slap Sopot i Benkovski slap

STAZA SV. ROKA