Staza Sv. Roka je pješačka staza duljine 7 km, označena brojem 702, a nazvana po svetome Roku zaštitniku Pićanske župe, koja od Pićna prolazeći pokraj crkvice svetoga Roka, prolaskom oko zidina starogradske jezgre, vodi dalje do slapa Sopot koji je jedan od najljepših slapova u Istri, visok 24,5 m, te koji oduševljava svojom tirkiznom bojom jezerca u podnožju. Staza Sv. Roka spaja se na stazu svetog Šimuna koja vodi prema Gračišću. Nekad je ova staza bila glavna poveznica Pićna sa selima u dolini slapa. Dio staze je 1979. godine proglašen zaštićenim krajolikom i pripada u područje Ekološke mreže Natura 2000, kao područje očuvanja važno za vrste i staništa. Kroz cijelu stazu postavljene su klupe sa informativnim pločama i putokazi. Informativne ploče sadrže QR kodove za pregled sadržaja koji je podijeljen u dvije kategorije. Na stazi se nalazi ukupno 12 točaka sa klupama i pripadajućim sadržajima. Radi poticanja aktivnosti promicanja kulture i turizma definirao se sadržaj koji se nalazi na elektroničkoj platformi, a posjetiteljima je dostupan preko ploča sa QR kodovima postavljenih na svih 12 točaka, kako bi pješačenje bilo obogaćeno sadržajem, zanimljivo i izazovno. Pločama označeni punktovi tematski su povezani sa tradicijom bajoslovlja Istre, poput stijene vile graditeljice i izvora svetog Nicefora, prvoga biskupa pićanske biskupije. Stijena je, prema predaji, ispala iz ruku vili na stazi svetoga Roka prigodom žurna nošenja kamenja prema Puli za gradnju pulske Arene. Nije ju uspjela podignuti i nastaviti svoj rad jer je upravo zakukurikao pijetao pri izlasku sunca. Prema jednoj legendi, sveti Nicefor bio je prvi pićanski biskup. On je na stazi svetoga Roka otvorio izvor vode žednoj nećakinji kada su pošli na daleki put da bi obranili biskupovu čast. Spuštajući se sve bliže prema slapu, dolazi se do vidikovca boga Peruna i boginje Mokoš. Vidikovac je postavljen kao spomen na to da je nekada na tom mjestu postojalo jedno od najstarijih kamenih svetišta posvećenih bogu Perunu, slavenskomu vrhovnom bogu, vladaru neba, oblaka i groma. Na području slapa Sopota obitavaju dvije zaštićene životinjske vrste: jelenak i veliki vodenjak.

Staza Sv. Roka ima dvije dionice. Prva dionica nalazi se oko starogradske jezgre Pićna. To je kružna staza koju su pićanci kroz prošlost izrazito koristili za obilazak svojih vrtova ili za ugodne ljetne šetnje sa predivnim pogledom na zeleni krajolik ispunjen pašnjacima, oranicama, vinogradima i maslinicima. Ujedno, ovaj dio staze oko starogradske jezgre dobar je uvod i za posjet samoj jezgri, njezinim ulicama i znamenitostima. Druga dionica je put od mjesta Pićan prema slapu Sopot te alternativna varijanta povratka od slapa Sopota do Pićna, a predstavlja reprezentativni prikaz brežuljkastog istarskog krajolika sa visokim stijenama, vapnencom, laporom i flišom. Informativne ploče postavljene duž cijele staze sadrže QR kodove za pregled sadržaja koji je podijeljen u dvije kategorije. Prva kategorija je edukativnog karaktera koja posjetitelje informira o kulturi i povijesti Pićna i okolice, a druga kategorija je rekreativnog karaktera kojom će se posjetitelji željni šetnje i opuštanja moći relaksirati i osvježiti um.

Pješačenje stazom Sv. Roka pruža jedinstveni doživljaj posjete Pićanštini koji kvalitetnim sadržajem osigurava nove spoznaje, usvajanje kulturnih i povijesnih zanimljivosti, čini zadovoljstvo boravka u prirodi i na koncu svime time obogaćuje svakoga posjetitelja Pićna.

Staza je nadograđena, uređena i opremljena uz pomoć Istarske županije, Upravnog odjela za turizam, putem bespovratnih sredstava dodijeljenih na natječaju „Program poticanja turističkih projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2022. godini“, a uz podršku Turističke zajednice središnje Istre.

 

Upravni odjel za turizam

Turistička zajednica središnje Istre

 

START

1 Matko Brajša Rašan

2 Antonio Zara

3 Vidikovac Franje Ferdinanda

4 Sebastijan Glavinić

5 Bioraznolikost i migracije

6 Izvor Sv. Nicefora

7 Slavenska mitologija

8 Slap Sopot

9 Polja, livade i vodotoci

10 Umole i utjecaj tla

11 Selo i vegetacija

12 Sv. Mihovil i vinogradi