Organizator: Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre
Partner: Općina Pićan
Lokacija: Pićan (CENKI i različiti lokaliteti starog grada)
Polaznici: osnovnoškolski uzrast
Maksimalan broj polaznika: 8 (osam)
Voditeljice: Nuša Hauser, viša kustosica dokumentaristica (srpanj) i dr.sc. Lidija Nikočević, viša kustosica (kolovoz)
Kontakti za prijavu i informacije: 091 938 9676 (Hauser), 091 542 8618 (Nikočević)

Napomena: marendu osigurava Općina Pićan

„Oslikaj sjećanja, istraži kulturu“
(1. srpnja od 10 do 13 s pauzom za marendu)

Radionica svoj sadržajni koncept pronalazi u upoznavanju polaznika s osnovnim pojmovima i elementima nematerijalne kulture s naglaskom na pojavnosti iz Istre. Nadalje, prepušta se definiranju izdvojenih fenomena za potrebe kreativnog i stručnog promatranja i analiziranja njegovanja nematerijalne kulture kroz postupke istraživanja i prezentiranja. Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre ovom radionicom nastoji približiti mladima načine i alate koje i sami mogu koristiti u svrhu dokumentiranja i istraživanja njima značajnih pojavnosti te na taj način aktivno pridonijeti njegovanju i razvoju lokalnih nematerijalnih kulturnih specifičnosti.
Radionica dočekuje polaznike podijeljene u timove, zbog lakšeg i dinamičnijeg učenja i kreiranja cjelokupnog procesa radionice, a tema/e kojoj će imati prilike pristupiti odrediti će se komunikacijom s polaznicima. Program će biti prilagođen uzrastu svih polaznika s ciljem postizanja veće motivacije i angažiranosti za postizanje kvalitetne razine novih znanja iz područja nematerijalne kulture, kao i konkretnih rezultata. Želja je mentora te rezultate polaznika u jednom naknadnom momentu predstaviti javnosti, a modeli prezentacije odrediti će se po finalizaciji radionice.

(Moja) obiteljska fotografija
(8. i 15. srpnja od 10 do 13 s pauzom za marendu)

Radionica se oslanja na prijedlog istraživanja (i izložbenog postavljanja) programa posvećenog obiteljskoj fotografiji stanovnika starog grada Pićna, a ovom radionicom omogućuje polaznicima aktivnu participaciju u terenskom radu, kao i upoznavanju medija fotografije kao jednog od osnovnih medija dokumentacije koje čine audiovizualnu dokumentaciju Centra za nematerijalnu kulturu Istre. Sudjelovanjem u ovom programu uče o osnovnim modelima rada kustosa i dokumentarista- od terenskog istraživanja do pohrane podataka, oblikovanja sadržaja i, na koncu, postavljanja izložbe.

Mali istraživači kulture ili kako postati kustos ili dokumentarist
(22. srpnja od 10 do 13 s pauzom za marendu)

Radionica upoznaje polaznike sa svim muzejskim djelatnostima, kao i onima koji ih obavljaju. U goste pozivam i druge kolege koji će, svako za sebe govoriti o svom poslu. Tom prilikom polaznici posebno upoznaju Centar za nematerijalnu kulturu Istre, zaviruju u ladice, police, baze podataka i ostavljaju nam poruke i želje za bolji rad. Zamišljaju pritom sebe na poziciji muzejskog djelatnika i ispisuju (crtaju ili pripovijedaju) svoj plan rada po principu onog koji sastavljaju i muzejski djelatnici.

Mi pričamo priče- Priče pričaju nas
(5. i 6. kolovoza od 10 do 13 s pauzom za marendu)

Radionice su posvećene nematerijalnoj kulturi, napose na primjerima priča različitih žanrova. Usmeno izražavanje biti će tema dvije vezane radionice. U prvoj biti će ispričane priče (od strane voditeljice, ali i od same djece) da bi se osvijestila važnost neposrednog pripovijedanja. Neke će priče biti vezane uz pićanske tradicije, a djecu će se zamoliti da preuzmu neke uloge i dalje razvijaju radnju u formi igrokaza kojeg sami kreiraju. Uključena će biti i važnost čitanje (s obzirom da je 2021. godina proglašena Godinom Čitanja od strane Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva kulture). Dan iza toga, 6. kolovoza, djeca će biti zamoljena da dovedu jednog člana obitelji od kojeg su čula neku priču, da je podijeli sa ostalima. Time će se naglasiti važnost međugeneracijskog prosljeđivanja takvih tradicija i učenja unutar obitelji. Ti ukućani će biti zapitani kakve su priče njima bile važne kada su bili djeca.

Stvari pričaju priče
(12. i 13. kolovoza od 10 do 13 s pauzom za marendu)

Mnogi nematerijalni fenomeni u kulturi imaju svoju materijalizaciju, te će se putem predmeta povezivati nematerijalne i materijalne odlike i vrijednosti određenih predmeta i pojava. Pri tome će djeca biti zamoljena da na sljedeću radionicu (sutradan) donesu vlastite predmete koji su im važni i čiji će značaj moći objasniti. Oba dana će se fotografirati djeca i predmeti, te će se krajem drugog dana isprintati materijal i napraviti plakat, kao materijalizacija dvodnevnog projekta.