Vlada Republike Hrvatske je dana 14. travnja 2021. godine donijela Odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Izbori za predstavnička tijela i nositelje izvršne vlasti Općine Pićan održat će se u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Priopćenje o raspisanim lokalnim izborima

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pićan

Obvezatne upute broj L III (redoslijed izbornih radnji i tijek rokova)

Objava biračima

Objava za birače pripadnike nacionalnih manjina

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2021.

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pićan

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pićan

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Pićan

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Pićan – prva objava 30.04.2021.g. u 00:24

Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Pićan – prva objava 30.04.2021.g. u 00:24

Objava o rezultatima izbora Općinskog načelnika Općine Pićan provedenih 16.05.2021.g.

Objava o rezultatima izbora članova Općinskog vijeća Općine Pićan provedenih 16.05.2021.g.

Objava o konačnim rezultatima izbora članova Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Pićan provedenih 16.05.2021.g.