Arhiva objava

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Pićan

12. ožujka 2024. | Novosti

U periodu od 18.03. do 23.03. na području Općine Pićan u suradnji sa 1.Maj d.o.o. Labin biti će organizirano mobilno reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad.

Raspored mobilnog dvorišta:

Radno vrijeme: 10-17