Arhiva objava

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Pićan

18. listopada 2022. | Novosti

U periodu od 24.10. do 04.11. na području Općine Pićan u suradnji sa 1.Maj d.o.o. Labin biti će organizirano mobilno reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad.
Raspored mobilnog dvorišta: