U periodu od 17. do 19.05. ponovno će na području Općine Pićan u suradnji sa 1.Maj d.o.o. Labin biti organizirano mobilno reciklažno dvorište.

U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad.

Raspored mobilnog dvorišta: