Arhiva objava

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Pićan

03. listopada 2023. | Novosti

U periodu od 09.10. do 14.10. na području Općine Pićan u suradnji sa 1.Maj d.o.o. Labin biti će organizirano mobilno reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad-TV i sl., te krupni-glomazni otpad.

Raspored mobilnog dvorišta:

Datum Dan Mrd lokacija lokacija
09.10.2023 ponedjeljak   Sv Katarina Most pićan
10.10.2023 utorak   Sv Katarina Most pićan
11.10.2023 srijeda   Pićan Švići
12.10.2023 četvrtak   Pićan Švići
13.10.2023 petak   Tupljak  
14.10.2023 subota   Tupljak  

Radno vrijeme: 10-17