Arhiva objava

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Pićan

05. prosinca 2018. | Novosti

Obavještavamo stanovništvo da će mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na području Općine Pićan kako slijedi:

Sv. Katarina (kod trafostanice) 17. – 18. prosinca 2018.g.

Most Pićan 20. – 21. prosinca 2018.g.

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.