Poštovani građani,

Obavještavamo Vas da će u periodu od 12. do 22. listopada 2020. godine na području Općine Pićan, u suradnji sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin, biti organizirano mobilno reciklažno dvorište. U reciklažno dvorište možete besplatno predati sav otpad koji se ne može odložiti u spremnike za odvajanje otpada i spremnike miješanog komunalnog otpada, npr. opasni otpad – prazne kante od farbe, bijela tehnika, elektronički otpad – televizije i slično, te krupni – glomazni otpad, itd.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta:

  1. Sv. Katarina (na skretanju za Andretiće) 12. i 13.10.2020. – ponedjeljak i utorak
  2. Most Pićan 14. i 15.10.2020. – srijeda i četvrtak
  3. Pićan 16. i 17.10.2020. – petak i subota
  4. Tupljak 19. i 20.10.2020. – ponedjeljak i utorak
  5. Švići 21. i 22.10.2020. – srijeda i četvrtak.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite komunalnom redaru Igoru Lukežu na br. mobitela 099/497-2516.

Reciklažna dvorišta