Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), saziva se prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan koja će se održati u petak, 11. lipnja 2021. godine s početkom u 18,30 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu, sa sljedećim dnevnim redom: 

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor Mandatne komisije
 3. Izvješće Mandatne komisije
  1. verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
  2. utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
 5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
 6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
 7. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.
Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća