10. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 21. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Pićan u 2021. godini
3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan za 2021. godinu
4. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
7. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan
10. Odluka o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
11. Vijećnička pitanja.