Arhiva objava

Najava 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. listopada 2018. | Sjednice

11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan će se održati u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  3. Razmatranje problematike novog načina obračuna cijene za prikupljanje otpada i dodjele spremnika od strane KP 1. Maj d.o.o. Labin
  4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  6. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
  7. Odluka o zaduženju Općine Pićan
  8. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.
  9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini grobnih naknada na groblju u Pićnu
  10. Vijećnička pitanja.