Arhiva objava

Najava 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

15. studenoga 2018. | Sjednice

12. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan će se održati u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  6. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  7. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara
  8. Vijećnička pitanja.