Arhiva objava

Najava 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

09. studenoga 2022. | Sjednice

13. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u srijedu, 16. studenoga 2022. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
3. 3. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
4. 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
5. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
6. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
7. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
8. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
9. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
10. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
11. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan
12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan
13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan
15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
17. Vijećnička pitanja.