Arhiva objava

Najava 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

18. siječnja 2019. | Sjednice

14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan će se održati u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o komunalnoj naknadi
3. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
4. Odluka o komunalnom doprinosu
5. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2019. godinu
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
9. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2019. godinu
11. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu
12. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019. godinu
13. Vijećnička pitanja.