Arhiva objava

Najava 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

22. ožujka 2023. | Sjednice

16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u srijedu, 29. ožujka 2023. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Pićan – jug“
3. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Pićan
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
6. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
8. Odluka o zaduženju Općine Pićan
9. Odluka o davanju u zakup zemljišta za izgradnju solarnih elektrana
10. Odluka o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora
11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022. godinu
12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2023. godinu
13. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
14. Vijećnička pitanja.