17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin
2. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
11. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
„Pićan – jug“
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane
14. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti za upis djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
15. Odluka o suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2023./2024. godinu
17. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
18. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Pićan za 2023. godinu
19. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Općine Pićan
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
21. Vijećnička pitanja.