17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u četvrtak, 01. kolovoza 2019. godine s početkom u 19,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
 5. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih priznanja
 6. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019.-2025. godine
 7. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 21784, k.o. Pićan
 10. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 14967, k.o. Pićan
 11. Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
 12. Usvajanje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan
 13. Informacija o Rješenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 14. Vijećnička pitanja.