18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u četvrtak, 20. srpnja 2023. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje od 1995. do 2022. godine
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu
4. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan
5. Vijećnička pitanja.