Arhiva objava

Najava 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

08. rujna 2023. | Sjednice

19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 15. rujna 2023. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
4. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
5. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
6. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2023. godinu
7. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2023. godinu
8. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2023. godinu
9. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2023. godinu
10. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu
11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
14. Vijećnička pitanja.