Arhiva objava

Najava 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

26. srpnja 2021. | Sjednice

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 30. srpnja 2021. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
3. Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
4. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
6. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2021. godinu
9. Izvještaj o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja i otpisu potraživanja u zastari
10. Vijećnička pitanja.