Arhiva objava

Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

11. prosinca 2019. | Sjednice

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 17. prosinca 2019. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2020. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2020. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2020. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2020. godinu
 9. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 10. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama
 11. Odluka o predaji vodoopskrbne mreže iznad kote 300 na području Općine Pićan
 12. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
 13. Vijećnička pitanja.