Arhiva objava

Najava 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

21. veljače 2020. | Sjednice

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 28. veljače 2020. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red: 

  1. Verifikacija zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
  3. Odluka o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan
  4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan
  5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020. godinu
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  7. Odluka o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
  8. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2019. godinu
  9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020.-2023. godine
  10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020. godinu.