22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u srijedu, 15. travnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati – elektronička sjednica.

Dnevni red:

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“
  2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“
  3. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“
  4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja
  5. Program potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu.

Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, iznimno će se 22. sjednica održati elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu sa uputom Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.g.