Arhiva objava

Najava 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

01. listopada 2020. | Sjednice

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u petak, 09. listopada 2020. godine s početkom u 18,30 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
5. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
6. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
7. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan
8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan
11. Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
12. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, zamjenika načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te članove radnih tijela
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020. godinu
14. Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Pićan
15. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin d.o.o.
16. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ Sv. Katarina
17. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2020./2021.
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
19. Vijećnička pitanja.