Arhiva objava

Najava 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

29. travnja 2024. | Novosti, Sjednice

26. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u ponedjeljak, 06. svibnja 2024. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Rasprava o Sporazumu o financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta Paz(in)kluzivna škola 2 i Sporazumu o financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta Paz(in)kluzivna škola 3
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu
 11. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu
 12. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 13. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 15. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2024. godinu
 16. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 17. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2024. godinu
 18. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2024. godinu
 19. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 20. Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2024./2025. godinu
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan
 22. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan
 23. Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Pićan
 24. Odluka o utvrđivanju redoslijeda dionica nerazvrstanih cesta i puteva za asfaltiranje na području Općine Pićan u 2024. godini
 25. Vijećnička pitanja.