26. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 17. studenoga 2020. godine s početkom u 18,30 sati putem telekonferencije.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
3. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Mali medvjed“ Pićan
5. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
6. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
7. Suglasnost na Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
8. Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2020./2021.
9. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2021. godinu
10. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Suglasnost na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedelja i Općine Pićan
12. Vijećnička pitanja.