Arhiva objava

Najava 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

10. ožujka 2021. | Novosti, Sjednice

28. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održat će se u utorak, 16. ožujka 2021. godine s početkom u 18,30 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu.

Dnevni red:

1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin za 2020. godinu
2. Verifikacija zapisnika sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
4. Odluka o uređenju prometa na području Općine Pićan
5. Odluka o kupnji nekretnina k.č. 15608 i k.č. 15609, k.o. Pićan
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2020. godinu
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2021. godinu
9. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Pićan 2015. – 2020.
10. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
11. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Pićan
12. Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
13. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan
14. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan
15. Vijećnička pitanja.